A 3D Real Road Warrior Traffic Racer – Fast Racing Car Rivals Simulator Race Game 1.0 IOS

IOS Hay, Thứ Ba, Tháng Chín 18, 2018
Rate this post

A 3D Real Road Warrior Traffic Racer – Fast Racing Car Rivals Simulator Race Game

A 3D REAL ROAD WARRIOR TRAFFIC RACER - FAST RACING CAR RIVALS SIMULATOR RACE GAME
 

Giới thiệu A 3D Real Road Warrior Traffic Racer – Fast Racing Car Rivals Simulator Race Game

 

* MISSILES – MISSILES – MISSILES!!
* NITRO Charged Road Warrior Styled Selection of Cars & Trucks
* Explosive Sound Effects
* 3D Graphics
* Game Center bragging rights

Similar in style to the Mad Max Movie series where gas was a premium – so it is too in this high speed game! Watch your gas gauge & collect the red gas cans as you fire missiles and crash into cars to clear the road ahead!

In the future the road will belong only to the fastest and deadliest cars & trucks as each tries to rule the road. Your only hope of survival is total destruction to all other vehicles in your way!

 

Hình ảnh A 3D Real Road Warrior Traffic Racer – Fast Racing Car Rivals Simulator Race Game

 

A 3D REAL ROAD WARRIOR TRAFFIC RACER - FAST RACING CAR RIVALS SIMULATOR RACE GAME 1.0 IOSA 3D REAL ROAD WARRIOR TRAFFIC RACER - FAST RACING CAR RIVALS SIMULATOR RACE GAME 1.0 IOSA 3D REAL ROAD WARRIOR TRAFFIC RACER - FAST RACING CAR RIVALS SIMULATOR RACE GAME 1.0 IOSA 3D REAL ROAD WARRIOR TRAFFIC RACER - FAST RACING CAR RIVALS SIMULATOR RACE GAME 1.0 IOSA 3D REAL ROAD WARRIOR TRAFFIC RACER - FAST RACING CAR RIVALS SIMULATOR RACE GAME 1.0 IOS

 

Thông tin bổ sung

File Size: 59,468 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá: 4
Tổng đánh giá: 17
Ngày cập nhật: 2014-08-10 07:00:00
   

Tải A 3D Real Road Warrior Traffic Racer – Fast Racing Car Rivals Simulator Race Game

Chú ý: Game này chỉ dành cho Iphone, IPad, và các thiết bị sử dụng IOS của apple

Click vào liên kết dưới để tải về điện thoại của bạn.
  

Một số game bị Apple Store khóa nên sẽ không tải được, hoặc nhà phát hành game không còn cho tải game này nữa vì game đóng cửa.

IOShay không chịu trách nhiệm về game và ứng dụng bạn tải về.

Rate this post

Recommended for You

You may also like