Battle Destruction

Battle Destruction 7.0 IOS

Giới thiệu Battle Destruction

Play on mobile and build your own way to the victory! Huge map to explore, fast-paced non-stop action, simple controls, fantasy enviroment! Loot rare and legendary stuff, shoot yo’ enemies, gather resources and survive!
Make it to the top of Battle Destruction! Good luck!

Features:
– Summon mount anytime
– Huge snow map
– Day and night mode
– Exquisite masks
– Hand-painted battle royale
– Battle Destruction
– Break and build

Hình ảnh Battle Destruction

Battle Destruction 7.0 IOSBattle Destruction 7.0 IOSBattle Destruction 7.0 IOSBattle Destruction 7.0 IOSBattle Destruction 7.0 IOSBattle Destruction 7.0 IOSBattle Destruction 7.0 IOSBattle Destruction 7.0 IOS

Thông tin bổ sung

File Size: 261,175 MB
Phiên bản: 7.0
Đánh giá: 3.5
Tổng đánh giá: 29
Ngày cập nhật: 2018-12-29 08:54:56

Tải Battle Destruction cho IOS

Chú ý: Game này chỉ dành cho Iphone, IPad, và các thiết bị sử dụng IOS của apple

Click vào liên kết dưới để tải về điện thoại của bạn.