Crossy Road 4.2 IOS

IOS Hay, Sunday, October 27, 2019

Rate this post

Crossy Road

CROSSY ROAD

Giới thiệu Crossy Road

Why did the Chicken cross the road?
Why did the Pigeon leave THAT there?
Why did Unihorse eat all that candy?
Crossy Road® is the #1 viral smash hit you’ll never stop playing.

Hình ảnh Crossy Road

CROSSY ROAD 4.2 IOSCROSSY ROAD 4.2 IOSCROSSY ROAD 4.2 IOSCROSSY ROAD 4.2 IOSCROSSY ROAD 4.2 IOS

Thông tin bổ sung

File Size: 140,221 MB
Phiên bản: 4.2
Đánh giá: 4.5
Tổng đánh giá: 3487
Ngày cập nhật: 2014-11-20 08:00:00

Tải Crossy Road cho IOS

Chú ý: Game này chỉ dành cho Iphone, IPad, và các thiết bị sử dụng IOS của apple

Click vào liên kết dưới để tải về điện thoại của bạn.


Rate this post

Recommended for You

You may also like