Lucky Horse-Shoe World Slots – Free Vegas Style Casino Game

Lucky Horse-Shoe World Slots - Free Vegas Style Casino Game 1.0 IOS

Giới thiệu Lucky Horse-Shoe World Slots – Free Vegas Style Casino Game

▶▶▶▶▶ FREE SPECIAL OFFER
▶▶▶▶▶ FOR A LIMITED TIME ONLY – 1000 FREE STARTER COINS!

Features:

– Exciting bonus games and bonus spins!
– 20 and 30 Win Lines!
– Daily big win bonus
– Amazing 12 themes!
– Fast reel stop
– Auto play
– Game Center High Scores

Hình ảnh Lucky Horse-Shoe World Slots – Free Vegas Style Casino Game

Lucky Horse-Shoe World Slots - Free Vegas Style Casino Game 1.0 IOSLucky Horse-Shoe World Slots - Free Vegas Style Casino Game 1.0 IOS

Thông tin bổ sung

File Size: 42,924 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2015-09-05 07:00:00

Tải Lucky Horse-Shoe World Slots – Free Vegas Style Casino Game

Chú ý: Game này chỉ dành cho Iphone, IPad, và các thiết bị sử dụng IOS của apple

Click vào liên kết dưới để tải về điện thoại của bạn.

Một số Game bài có thể vi phạm hoặc nhà phát hành ẩn khỏi Apple Store, nên khi truy cập sẽ không thành công.