nano car racing

nano car racing 1.6.6 IOS

Giới thiệu nano car racing

An epic car racing game, set in a huge nano world.
Breathtaking 3d action from a birds-eye-view.
Race through different enviornments with massive drift-action!
Win each race to progess to the next area, while trying to get a new BEST TIME!
Simple tap controls for lane changing and speed control!
Beautiful, hand designed levels in stunning 3d as you speed up and down hills – around dangerous cliffs and shadowy canyons.

-actual 3d terrain provides a real sense of depth!
-simple and quick to play, no laggy menus to get to the action!
-stunning visual and sound effects!
-cutting-edge top-down racing fun!

Hình ảnh nano car racing

nano car racing 1.6.6 IOSnano car racing 1.6.6 IOSnano car racing 1.6.6 IOSnano car racing 1.6.6 IOSnano car racing 1.6.6 IOS

Thông tin bổ sung

File Size: 55,944 MB
Phiên bản: 1.6.6
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2018-07-27 02:07:50

Tải nano car racing

Chú ý: Game này chỉ dành cho Iphone, IPad, và các thiết bị sử dụng IOS của apple

Click vào liên kết dưới để tải về điện thoại của bạn.

Một số Game bài có thể vi phạm hoặc nhà phát hành ẩn khỏi Apple Store, nên khi truy cập sẽ không thành công.