Panda Running 2019

Panda Running 2019 1.0 IOS

Giới thiệu Panda Running 2019

A powerful hurricane struck the fairy forest with the result that the little pandas was lost in the big woods. And now it is Panda’s task alone to save all cute little pandas. Help him defeat the all enemies on his way.

Jump and run through all levels and save all little pandas!

Hình ảnh Panda Running 2019

Panda Running 2019 1.0 IOSPanda Running 2019 1.0 IOSPanda Running 2019 1.0 IOSPanda Running 2019 1.0 IOS

Thông tin bổ sung

File Size: 59,075 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2019-03-12 14:33:23

Tải Panda Running 2019

Chú ý: Game này chỉ dành cho Iphone, IPad, và các thiết bị sử dụng IOS của apple
Click vào liên kết dưới để tải về điện thoại của bạn.