running monkey

running monkey 1.0 IOS

Giới thiệu running monkey

This is a relaxed and fun, simple and stylish Parkour game. Click on the game after the game is introduced, play is very simple, slide the screen will be able to start the game. There are a variety of food available in the game scene, which can be accelerated or raised.
Faster!!!
Farther!!!
Refueling!!!

这是一款轻松好玩,简单时尚的跑酷游戏。点击开始游戏后是游戏玩法介绍,玩法非常简单,滑动屏幕就能开始游戏。游戏场景中有各种各样的食物可以获取,能获得加速或者提升积分。

更快
更远
加油

Hình ảnh running monkey

running monkey 1.0 IOSrunning monkey 1.0 IOSrunning monkey 1.0 IOSrunning monkey 1.0 IOSrunning monkey 1.0 IOS

Thông tin bổ sung

File Size: 12,432 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2017-04-05 00:40:06

Tải running monkey

Chú ý: Game này chỉ dành cho Iphone, IPad, và các thiết bị sử dụng IOS của apple
Click vào liên kết dưới để tải về điện thoại của bạn.