Computer Perception

Computer Perception 1.0 IOS

Giới thiệu Computer Perception

This app contains Computer Keyboard Shortcuts, General knowledge about computer, Full form of computer world, Computer basics and Computer quiz.

In this App, mainly focused software Application for shortcut keys are followings:

– Basic Shortcut Keys
– Windows
– MS Word
– MS Excel
– MS Access
– MS Power Point
– MS Outlook
– Chrome
– Firefox
– Internet Explorer
– Adobe PhotoShop
– Adobe Illustrator
– Adobe Corel Draw
– File Explorer

In quiz, each right answer gives 10 points. User can share his/her score at the end of quiz.

Runs without internet.

Hình ảnh Computer Perception

Computer Perception 1.0 IOSComputer Perception 1.0 IOSComputer Perception 1.0 IOSComputer Perception 1.0 IOSComputer Perception 1.0 IOSComputer Perception 1.0 IOS

Thông tin bổ sung

File Size: 11,132 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2019-07-09 10:31:10

Tải Computer Perception

Chú ý: Game & ứng dụng này chỉ dành cho Iphone, IPad, và các thiết bị sử dụng IOS của apple

Click vào liên kết dưới để tải về điện thoại của bạn.